Aquesta web utilitza "cookies" per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant entenem que autoritza l'utilització d'aquestes "cookies".

"No hi ha paraules al món per donar gràcies"

Tarragona. Al néixer la meva filla vaig patir una PTT, una malaltia poc freqüent anomenada Púrpura Trombocitopènica Trombòtica. Es tracta d'un trastorn greu de la sang que actua formant coàguls i fa que el plasma es contamini. La sang autoataca perquè detecta el virus, llavors es fan trombos. Per això vaig necessitar 5 bosses de sang en dos dies i diverses sessions de plasmafèresis.

En van  arribar a dir que era difícil que me'n sortís. 

I gràcies als donants de sang ara puc veure créixer la meva filla.

No hi ha paraules al món per donar les gràcies!